Działalność nierejestrowana, znana także jako działalność nieewidencjonowana, stanowi alternatywę dla tradycyjnej działalności gospodarczej. Zwykle jest ona wybierana przez początkujących przedsiębiorców, którzy nie chcą lub nie mogą zanurzyć się w pełne obowiązki związane z prowadzeniem biznesu. Spróbujmy dokładnie przyjrzeć się jej specyfice, korzyściom, ograniczeniom oraz aspektom prawnym.

1. Działalność nierejestrowana – definicja

Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia działalności gospodarczej bez formalnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Istotą tej formy działalności jest prowadzenie biznesu na niewielką skalę, z pewnymi uproszczeniami w zakresie rozliczeń podatkowych.

2. Warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej

 • Nie prowadziłeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy (lub miała ona status zawieszenia).
 • Twoje przychody nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2023 roku oznacza to maksymalnie 2700 zł miesięcznie.
 • Rodzaj działalności, który chcesz prowadzić, nie wymaga specjalnych pozwoleń czy koncesji.

3. Dla kogo działalność nierejestrowana będzie dobrym wyborem?

 • Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które chcą przetestować rynek.
 • Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność sezonowo lub okazjonalnie.
 • Osoby, które nie chcą podejmować się pełnej odpowiedzialności związanej z prowadzeniem pełnoskalowej działalności gospodarczej.

4. Zalety działalności nierejestrowanej

 • Mniejsze obciążenie administracyjne: Brak konieczności rejestracji w CEIDG czy też prowadzenia pełnej księgowości.
 • Uproszczone rozliczenia: W wielu przypadkach wystarczy jednorazowe rozliczenie w formie zeznania rocznego PIT.
 • Elastyczność: Możliwość szybkiego rozpoczęcie i zakończenie działalności, bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane procedury.
 • Mniejsze koszty początkowe: Brak opłat związanych z rejestracją oraz mniejsze wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji.

5. Wady działalności nierejestrowanej

 • Limit przychodów: Działalność nierejestrowana jest ograniczona pewnym pułapem przychodów. Po jego przekroczeniu konieczna jest rejestracja tradycyjnej działalności gospodarczej.
 • Ograniczone możliwości rozwoju: Jeśli planujesz szybki rozwój, zatrudnienie pracowników czy też podejmowanie szerokiej współpracy, działalność nierejestrowana może okazać się niewystarczająca.
 •  Brak pełnej wiarygodności na rynku: Niektórzy kontrahenci czy partnerzy biznesowi mogą nie być zainteresowani podjęciem współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tej formie.

6. Rozliczenia w działalności nierejestrowanej

 • Ewidencja sprzedaży: Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są zobowiązane do prowadzenia ewidencji sprzedaży. Odpowiada to przepisom Ustawy VAT.
 • Podatek VAT: Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie zwalnia z obowiązku rozliczania się z VAT. W zależności od rodzaju działalności i osiąganych przychodów, przedsiębiorca może być zobowiązany do rejestracji jako płatnik VAT.
 • Podatek dochodowy (PIT): Dochody z działalności nierejestrowanej muszą być uwzględnione w rocznym zeznaniu podatkowym.

7. Działalność nierejestrowana a kwestie ubezpieczeniowe

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz zdrowotne. Jednak warto pamiętać, że brak składek na ZUS nie gwarantuje świadczeń emerytalnych czy rentowych w przyszłości.

8. Działalność nierejestrowana – kontrole

Choć działalność nierejestrowana jest mniej „formalna”, nie oznacza to braku kontroli. Urząd Skarbowy może przeprowadzić kontrolę podatkową w celu sprawdzenia prawidłowości prowadzonej ewidencji i płatności podatków.

9. Najczęściej zadawane pytania

1. Czy mogę jednocześnie pracować na etacie i prowadzić działalność nierejestrowaną?

Tak, działalność nierejestrowaną możesz łączyć z pracą na etacie. Ważne jest jednak, aby pilnować limitu przychodów z działalności nierejestrowanej.

2. Jakie są konsekwencje przekroczenia limitu przychodów w działalności nierejestrowanej?

W przypadku przekroczenia limitu przychodów musisz zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (masz na to 7 dni) i zacząć opłacać składki ZUS.

3. Czy działalność nierejestrowana może być prowadzona w formie spółki?

Nie, działalność nierejestrowaną możesz prowadzić wyłącznie jako osoba fizyczna.

4. Czy w ramach działalności nierejestrowanej muszę wystawiać faktury?

Nie jesteś zobowiązany do wystawiania faktur, ale musisz to zrobić na żądanie klienta.

5. Co mogę traktować jako koszt w działalności nierejestrowanej?

Koszty to wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu, na przykład zakup materiałów, usług, koszty wysyłki, szkolenia czy konsultacje.

6. Czy muszę posiadać kasę fiskalną prowadząc działalność nierejestrowaną?

Większość przedsiębiorców prowadzących działalność nierejestrowaną jest zwolniona z tego obowiązku, jednak istnieją określone wyjątki (np. dla osób oferujących usługi fryzjerskie czy kosmetyczne).

Podsumowanie

Działalność nierejestrowana jest niewątpliwie atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem. Każda forma prowadzenia działalności wiąże się jednak z określonymi korzyściami i wyzwaniami. Odpowiednie dostosowanie się do tych realiów może znacząco wpłynąć na sukces i stabilność naszej firmy. Jeżeli zmagasz się z wyborem odpowiedniej formy działalności dla swojego pomysłu lub chciałbyś uzyskać profesjonalną poradę w zakresie finansów i rachunkowości, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego. Nasi eksperci dostarczą Ci klarownych i precyzyjnych informacji, które pomogą w podjęciu najlepszej decyzji dla Twojego przedsięwzięcia https://complexfinance.pl/kontakt/.