Współczesny rynek pracy jest miejscem dynamicznych zmian i adaptacji. Przedsiębiorcy, chcąc dostosować się do tych zmian oraz zwiększyć swoje szanse na sukces, poszukują optymalnych form prawnych dla prowadzenia biznesu. Coraz częściej wybór pada na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę z o.o.). Dlaczego? I jak dokładnie przebiega proces przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.? O tym wszystkim w naszym artykule.

Dlaczego warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.?

  • Ograniczenie odpowiedzialności: Jednym z głównych powodów, dla którego przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie swojej działalności w spółkę z o.o., jest chęć ograniczenia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania firmy. W jednoosobowej działalności gospodarczej, właściciel odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. W przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność jest ograniczona do wkładu spółki.
  • Wiarygodność: Spółka z o.o. jest postrzegana jako bardziej profesjonalna i stabilna forma działalności, co może przyciągnąć większych i bardziej prestiżowych klientów oraz partnerów biznesowych.
  • Pozyskanie inwestorów: Spółka z o.o. umożliwia łatwiejsze pozyskanie zewnętrznego finansowania czy inwestorów, którzy chcieliby wejść w struktury firmy, nie mieszając się jednocześnie w jej bieżące funkcjonowanie.

Proces przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

  • Sporządzenie projektu planu przekształcenia: Ten etap wymaga skonsultowania się z notariuszem. Wszystkie decyzje dotyczące przekształcenia, w tym m.in. wartość majątku firmy, muszą zostać uwzględnione w planie przekształcenia sporządzonym w formie aktu notarialnego.
  • Wybór biegłego rewidenta: Po sporządzeniu planu przekształcenia, następnym krokiem jest wybór biegłego rewidenta, który dokona oceny wartości majątku przedsiębiorcy. Jest to niezbędne, by prawidłowo przekształcić wartość firmy na kapitał zakładowy spółki z o.o.
  • Sporządzenie oświadczenia o przekształceniu: Oświadczenie to jest formalnym potwierdzeniem decyzji o przekształceniu działalności w spółkę z o.o. Musi być ono sporządzone w formie aktu notarialnego.
  • Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego: Po zakończeniu wszystkich formalności przed notariuszem, przyszedł czas na złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu spółka z o.o. zostaje formalnie zarejestrowana.

Kwestia nieruchomości w spółce z o.o. po przekształceniu

Nieruchomości, będące własnością przedsiębiorcy w chwili przekształcenia, przechodzą na własność spółki. W praktyce zdarza się, że nieruchomości mogą wymagać dodatkowych formalności związanych z przeniesieniem własności – w tym wpisem do księgi wieczystej. Warto zwrócić uwagę na specyfikę lokalnego rynku oraz przepisy prawne, które mogą wpływać na proces przeniesienia własności nieruchomości.

Podsumowanie

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. może być krokiem przynoszącym liczne korzyści Twojemu przedsiębiorstwu. Niemniej jednak, taka decyzja wymaga gruntownej analizy, przemyśleń oraz konsultacji z ekspertami z zakresu prawa i finansów. Należy podkreślić, że nie zawsze przekształcenie okazuje się być korzystne dla przedsiębiorcy. W pewnych sytuacjach bardziej opłacalnym rozwiązaniem może być zachowanie jednoosobowej działalności gospodarczej i jednoczesne założenie nowej spółki z o.o.

Jeżeli myślisz o przekształceniu swojej działalności w spółkę, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym https://complexfinance.pl/kontakt/. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i ekspertów, którzy pomogą Ci na każdym etapie procesu, gwarantując profesjonalizm i kompleksową obsługę.

Zespół Complex Finance