Estoński CIT to nieformalna nazwa dla specyficznego systemu opodatkowania – dostępnego dla pewnych rodzajów spółek. Oficjalnie nazywamy go „ryczałtem od dochodów spółek” i został zdefiniowany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, znanej też jako ustawa o CIT.

Kluczową cechą tego systemu jest to, że spółki płacą podatek tylko wtedy, gdy decydują się wypłacić zysk swoim wspólnikom. Dzięki temu spółki mogą cieszyć się lepszą płynnością finansową. Chociaż przynosi wiele korzyści, niesie ze sobą również pewne wyzwania. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przekrój estońskiego CIT-u.

1. Dla kogo jest przeznaczony estoński CIT?

Spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne mogą skorzystać z przysługujących korzyści estońskiego CIT-u.

Natomiast z tego systemu nie będą mogły skorzystać instytucje finansowe i podatkowe, podmioty działające w ramach specjalnych stref ekonomicznych, firmy w trakcie upadłości czy likwidacji, a także te, które powstały w wyniku połączenia lub podziału w ciągu dwóch ostatnich lat.

Ten system opodatkowania jest szczególnie korzystny dla przedsiębiorstw, które zamierzają reinwestować swoje dochody. Idealnie pasuje więc do firm o dynamicznym wzroście, start-upów oraz przedsiębiorstw w fazie inwestycyjnej.

2.  Estoński CIT – wymagania kwalifikacyjne

Aby skorzystać z uproszczonego CIT-u, firma musi spełnić obecnie dwa kryteria:

 • Wszyscy udziałowcy to osoby fizyczne.
 • Minimalny poziom zatrudnienia to trzy osoby, zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie. Nowe firmy lub te, które są uznawane za małych podatników, mają pewne ułatwienia, np. cztery lata na osiągnięcie wymaganego poziomu zatrudnienia.

3. Jakie są główne korzyści estońskiego CIT-u?

 • Podatek od dystrybucji zysku: Kluczowym atutem estońskiego CIT-u jest to, że podatnicy nie ponoszą obciążeń podatkowych w związku z uzyskiwanym dochodem, do momentu dystrybucji tego dochodu do wspólników. Pozwala to zachować spółkom więcej środków na inwestycje i rozwój.
 • Poprawa płynności finansowej: Ponieważ spółki nie płacą podatku dochodowego aż do momentu wypłaty zysku, zyskują lepszą płynność finansową. Ta dodatkowa płynność może być reinwestowana w biznes, co przyczynia się do jego wzrostu.
 • Efektywne stawki opodatkowania ryczałtem: Realne obciążenie podatkowe przy stosowaniu estońskiego CIT-u jest konkurencyjne w porównaniu z tradycyjnym CIT-em. W szczególności dla małych przedsiębiorstw i tych, które dopiero zaczynają działalność.
 • Sposób obliczania estońskiego podatku: W przypadku dywidendy wypłaconej wspólnikom, realne obciążenie podatkowe w CIT estońskim jest niższe niż w tradycyjnym CIT, dzięki możliwości odliczenia części podatku zapłaconego przez spółkę.
 • Minimum obowiązków administracyjnych: Estoński CIT jest mniej skomplikowany i bardziej przyjazny dla przedsiębiorców, ponieważ nie wymaga prowadzenia trudnych ewidencji podatkowych.
 • Recepta na niektóre ograniczenia klasycznego CIT-u: Spółki korzystające z CIT-u estońskiego nie muszą martwić się o pewne restrykcyjne regulacje obowiązujące w standardowym CIT. Przykładowo, nie muszą martwić się o zakaz amortyzacji mieszkań czy samochodów osobowych, które obowiązują w tradycyjnym CIT.

4. Jakie są ograniczenia i wyzwania związane z estońskim CIT-em?

 • Nagła zapłata podatku wstecz: Jeżeli spółka nie jest w stanie określić swojego wyniku finansowego netto na podstawie ksiąg podatkowych, może zostać pozbawiona prawa do korzystania z CIT-u estońskiego. W takim przypadku spółka może zostać zmuszona do zapłaty podatku wstecz, wraz z odsetkami, co może mieć poważne skutki finansowe dla firmy.
 • Niejasność przepisów: Przepisy dotyczące tego, kiedy spółka traci prawo do korzystania z CIT-u estońskiego, są niejednoznaczne i mogą prowadzić do różnych interpretacji, co zwiększa ryzyko dla przedsiębiorstw.
 • Błędy w księgowości: Błędy w księgowości lub gospodarce magazynowej mogą prowadzić do utraty prawa do korzystania z CIT-u estońskiego. Jeśli spółka nie jest w stanie określić swojego wyniku finansowego netto z powodu błędów w księgowości, może zostać zmuszona do uiszczenia pełnej kwoty „zaległego” podatku.
 • Ryzyko kontroli: Z powodu nowych narzędzi dostępnych dla urzędów skarbowych, takich jak JPK_KR, istnieje zwiększone ryzyko kontroli podatkowej dla firm korzystających z CIT-u estońskiego.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC): Jeżeli błąd w księgowości został popełniony przez biuro rachunkowe, ubezpieczenie OC biura może nie pokryć pełnych kosztów związanych z tym błędem. Co więcej, nie wszystkie biura mają odpowiednie ubezpieczenia, co zwiększa ryzyko dla przedsiębiorstw.
 • Ukryte zyski: Szeroka definicja „ukrytych zysków” w przepisach o CIT estońskim może prowadzić do dodatkowego opodatkowania niektórych transakcji, które normalnie nie byłyby opodatkowane.
 • Opodatkowanie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą: W CIT estońskim istnieją przepisy, które mogą prowadzić do opodatkowania wydatków, które nie są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą firmy.
 • Nieujawnione operacje gospodarcze: Jeśli spółka nie uwzględni pewnych operacji gospodarczych w swojej księgowości, może zostać zmuszona do zapłaty podatku od tych operacji, nawet jeśli są one związane z jej działalnością gospodarczą.
 • Ograniczenie możliwości inwestycyjnych: Korzystanie z CIT-u estońskiego może ograniczyć możliwości inwestycyjne firmy, ponieważ spółka nie może nabywać udziałów w innych spółkach ani korzystać z niektórych ulg podatkowych.
 • Wyższe koszty księgowości: Ze względu na złożoność i ryzyko związane z CIT-em estońskim, koszty księgowości mogą być wyższe dla firm korzystających z tego systemu.

5.  Estoński CIT – pytania i odpowiedzi

1. Czy estoński CIT jest dostępny dla wszystkich firm?
Nie, istnieją określone kryteria, które firma musi spełnić, aby skorzystać z estońskiego CIT-u. Należy dokładnie przeanalizować przepisy i zasięgnąć porady ekspertów. Warto podkreślić, że od 2022 roku nie istnieje już limit przychodowy ustalony na 100 mln zł. Oznacza to, że nawet firmy o dużym i bardzo dużym obrocie mogą zdecydować się na ten model opodatkowania. Jeśli chcesz się zorientować czy taka forma będzie dla Ciebie odpowiednia, możesz wypełnić tę ankietę. https://www.podatki.gov.pl/cit/wyjasnienia/sprawdz-czy-estonski-cit-jest-dla-ciebie/?altTemplate=ArticlePdf&download=True

2. Jakie są konsekwencje niewłaściwego stosowania estońskiego CIT-u?
Niewłaściwe stosowanie się do przepisów może prowadzić do sankcji finansowych oraz konieczności zapłaty zaległych podatków z odsetkami.

3. Czy jestem zobowiązany do stosowania estońskiego CIT-u przez określony czas?
Nie ma takiego wymogu. Firma może zdecydować się na powrót do tradycyjnego systemu opodatkowania, ale warto zwrócić uwagę na ewentualne konsekwencje takiej zmiany.

4. Czy chcąc skorzystać z estońskiego CIT-u, muszę zakładać nową firmę, czy mogę zastosować ten system opodatkowania w mojej obecnej spółce?

Teoretycznie, istniejąca spółka może przejść na estoński CIT,  pod warunkiem, że reprezentuje odpowiednią formę prawną. Niemniej jednak, zanim zdecydujesz się na taki krok, warto zastanowić się nie tylko nad możliwością wprowadzenia tego modelu opodatkowania, ale także nad tym, czy będzie to korzystne i bez ryzyka z punktu widzenia podatkowego. W praktyce, wprowadzenie estońskiego CIT-u może okazać się prostsze i mniej ryzykowne dla nowo założonych spółek. Jednak decyzja taka zależy od wielu aspektów i warto rozważyć ją w kontekście indywidualnej sytuacji firmy.

Zakończenie

Estoński CIT stanowi atrakcyjną alternatywę dla wielu przedsiębiorców. Jednak, jak każdy system podatkowy, posiada zarówno swoje atuty, jak i ograniczenia. Zanim zdecydujesz się na ten model opodatkowania, zalecamy gruntowne zrozumienie jego mechanizmu oraz konsultację z fachowcami w dziedzinie finansów i podatków. Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek, więc jesteśmy odpowiednio przygotowani, by udzielić Ci wsparcia w tym temacie. Serdecznie zapraszamy do współpracy! Kontakt

Biuro Rachunkowe Complex Finance