Sprzedaż samochodu firmowego to nie tylko istotna decyzja zarządcza, ale i proces obwarowany szeregiem obowiązków podatkowych. Przepisy podatkowe w Polsce wskazują konkretne zasady rozliczania takiej transakcji, które warto znać i stosować, aby uniknąć pomyłek mogących skutkować sankcjami ze strony urzędu skarbowego.

Sprzedaż samochodu firmowego – VAT

Sprzedaż samochodu firmowego może wiązać się z obowiązkiem rozliczenia VAT. Faktura VAT 23% jest wymagana przy sprzedaży, jeśli pojazd używany był w działalności opodatkowanej, niezależnie od wcześniej odliczonego VAT. Jeśli przy zakupie nie odliczono VAT (przykładem może być zakup na fakturę marża lub przeniesienie z majątku prywatnego), przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia VAT przy sprzedaży.

Sprzedaż samochodu firmowego – korekta VAT

Warto też wiedzieć, że sprzedaż samochodu firmowego może umożliwić korektę VAT, jeśli samochód był używany w sposób mieszany (50% VAT odliczone).

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, możliwość korekty odliczonego podatku zależy od wartości początkowej samochodu. Dla pojazdów o wartości wyższej niż 15 000 zł, prawo do korekty VAT utrzymuje się przez 60 miesięcy od daty zakupu, importu lub wprowadzenia do użytku. Natomiast dla samochodów o wartości poniżej 15 000 zł, okres ten skraca się do 12 miesięcy. W przypadku sprzedaży samochodu w trakcie tego okresu, sprzedający ma możliwość skorygowania wcześniej naliczonego VAT-u.

Przykładowo, w styczniu 2022 roku zakupiliśmy samochód osobowy za 146 000 zł brutto. Był on wykorzystywany w sposób mieszany, więc odliczyliśmy 50% VAT, czyli 13 415 zł. Sprzedając samochód w styczniu 2024, po dwóch latach od zakupu, do końca okresu korekty VAT (60 miesięcy) pozostanie 36 miesięcy. Współczynnik korekty wynosi zatem 0,6 (36/60). Kwota korekty, którą należy wykazać w deklaracji VAT za styczeń 2024, to 8 049 zł (0,6 * 13 415 zł).

Sprzedaż samochodu firmowego – podatek dochodowy

W przypadku sprzedaży środka trwałego, jakim jest samochód firmowy, uzyskany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Należy dokonać korekty wartości środka trwałego o dokonane odpisy amortyzacyjne, co zmniejszy podstawę opodatkowania. Przychód musi być wykazany w deklaracji podatkowej, a od ewentualnego zysku należy uiścić podatek według obowiązującej stawki dla danego rodzaju działalności.

Sprzedaż samochodu firmowego – amortyzacja

Amortyzacja pojazdu ma istotny wpływ na rozliczenie podatkowe. Niezamortyzowana część wartości początkowej pojazdu może obniżyć podstawę opodatkowania. Z kolei w przypadku sprzedaży samochodu po upływie 6 lat od momentu zakończenia jego amortyzacji, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Dokumentacja i ewidencja transakcji

Każda sprzedaż samochodu firmowego wymaga odpowiedniej dokumentacji. Umowa sprzedaży powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje, a transakcja musi być zarejestrowana w ewidencji środków trwałych oraz uwzględniona w pliku JPK_V7, który jest comiesięcznym raportem przekazywanym do urzędu skarbowego.

Darowizna jako alternatywa dla sprzedaży

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy decydują się na przekazanie samochodu firmowego jako darowiznę. Darowizna samochodu firmowego osobie z pierwszej grupy podatkowej (rodzice, rodzeństwo) jest strategią, która może być korzystna podatkowo. Osoba obdarowana nie musi płacić podatku dochodowego od sprzedaży samochodu, jeśli sprzeda go po upływie 6 miesięcy od otrzymania darowizny. Warto jednak zwrócić uwagę na specyficzne zasady dotyczące darowizn w kontekście podatkowym i możliwe obciążenia dla obdarowanego.

Podsumowanie

Sprzedaż samochodu firmowego to proces wymagający dokładnego przygotowania pod kątem podatkowym. Konieczne jest zrozumienie zasad dotyczących VAT, podatku dochodowego oraz prawidłowe udokumentowanie transakcji. Przed podjęciem decyzji warto zasięgnąć porady specjalisty ds. podatków lub księgowości, który pomoże w optymalizacji obciążeń podatkowych i wskaże najlepsze rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa.

Jeśli czujesz się niepewnie w tej kwestii lub po prostu chcesz zaoszczędzić swój cenny czas, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym. Nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, aby wspierać Cię na każdym etapie procesu sprzedaży samochodu firmowego, gwarantując profesjonalizm i pełną zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Kontakt

Biuro Rachunkowe Complex Finance